happy-family (3).jpg

 

Welkom bij Therapiecentrum Vivolinio

 

Onze visie

Vivolinio betekent levenslijn in het Esperanto. Dit staat voor een therapiecentrum waar u terecht kan wanneer u het gevoel heeft dat bepaalde aspecten van uw levenslijn niet meer in balans zijn.

Enerzijds geeft de naam een beeld van de verschillende domeinen waar Vivolinio u kan ondersteunen:

 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Sekstherapie
 • Rouwtherapie
 • Individuele therapie

Anderzijds geeft de naam ook onze visie prijs:

Esperanto is een universele taal van mensen voor mensen. En dat is ook waar Vivolinio voor staat, wij zijn mensen voor mensen.

Vivolinio staat ook voor een welbepaalde lijn in uw handpalm. Wij reiken u een helpende hand op het moment dat u daar nood aan heeft.

Tot slot houdt Vivolinio in dat als iemand je een levenslijn gooit, maar jij deze niet grijpt er weinig zal gebeuren. Het is dus uw inherente motivatie in combinatie met onze professionele aanpak die zorgt voor een zinvolle therapie.

Onze therapieën

Relatie

Bij Vivolinio kan u terecht als koppel indien u zorgen heeft omtrent uw relatie. Hierbij is er een groot scala aan zorgen die u kan ervaren, zoals: 

 

 • Communicatieproblemen
 • Vreemd gaan
 • Te veel afstand
 • Te weinig verbondenheid
 • Onduidelijkheid omtrent het verder zetten van de relatie

Voor koppeltherapie wordt verwacht dat beide partners aanwezig zijn.


gezin

Naast koppeltherapie kan u ook als gezin terecht bij Vivolinio. Soms zijn er gezinsdynamieken die het moeilijk maken in een gezin. Binnen de therapie wordt hier dan uitgebreid bij stilgestaan. De zorgen binnen een gezin kunnen bestaan uit: 

 

 • Communicatieproblemen
 • Moeilijke interacties binnen het gezin
 • Moeilijkheden van een of meer gezinsleden die een invloed hebben op het gezin

Aangewezen is dat het voltallige gezin aanwezig is tijdens de therapie.

Indien dit niet mogelijk is, kunnen andere opties bekeken worden.


SEKSUALITEIT

Binnen Vivolinio kijken we naar seksualiteit als een complex gegeven waar verschillende factoren deel van uit maken. Zo zijn er zowel psychische, fysische, maar ook sociale, relationele en culturele factoren die een rol spelen binnen seksualiteit en de beleving ervan. 

Meer specifiek kan u bij Vivolinio terecht wanneer u zorgen heeft omtrent één of meerdere van volgende domeinen:  

 • Seksuele functies:
  • Seksueel verlangen
  • Erectieproblemen
  • Orgasme
  • Pijn (dyspareunie) en/of vaginisme
 • Seksuele geaardheid of onzekerheid over seksuele beleving
 • Seksverslaving
 • Seksualiteit na ziekte (bv. na kanker, brandwonden ...)
 • Seksueel misbruik   

ROUW

Doorheen hun levenslijn komen mensen vaak in contact met verlies. Verlies bestaat in verschillende gedaantes en kan allerhande effecten hebben, zowel op het individu, als op het koppel maar ook op het gezin en de omgeving.

Verlies kan verschillende betekenissen hebben.Het kan gaan over moeilijkheden na het verlies van een geliefde, maar ook over moeilijkheden na een echtscheiding, zwangerschapsonderbreking, ziekte, ontslag enzovoort. 

Voor rouwtherapie kan u zowel individueel, als met uw partner of in gezinsverband langskomen.


individuele zorgen & BURN-OUT

Bij Vivolinio kan u ook individueel terecht wanneer u zich zorgen maakt omtrent een (nakende) burn-out, een verminderd zelfbeeld, u nood heeft aan een klankbord...

We trachten samen te zoeken naar uw eigen sterktes om met uw zorgen om te gaan.

U kan ons altijd vrijblijvend contacteren om na te gaan hoe we u kunnen helpen. Zo niet verwijzen we graag door naar de best passende specialist.

UW THERAPEUTe

Ik ben Chloé De Bie, klinisch seksuoloog, klinisch psycholoog, relatie- gezins-, en systeem-psychotherapeut, rouwtherapeut en burn-out coach. Ik ben gepassioneerd door de verhalen van mensen, die hen gemaakt hebben tot wie ze nu zijn. Graag ben ik een helpende hand in het zoeken naar een goede balans in het leven van mensen.

Door blijvende professionalisering via studiedagen en congressen blijf ik op de hoogte van recente ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarnaast zet ik me in als bestuurslid en persverantwoordelijke van de beroepsvereniging 'Vlaamse Vereniging voor Seksuologie'.

Naast mijn verschillende opleidingen heb ik reeds vele jaren praktijkervaring. Zo werkte ik gedurende twee jaar in het “CEKSS”-team (Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie, UZ Leuven, Gasthuisberg), onder leiding van Prof. Dr. Paul Enzlin. Hierna heb ik een jaar gewerkt in “Context” (Centrum voor relatie- en gezinstherapie, UPC Kortenberg), onder leiding van Prof. Dr. Peter Rober. Bovendien heb ik iets meer dan twee jaar in Nederland gewerkt (Emergis).

In April 2016 ben ik gestart met mijn eigen therapiecentrum Vivolinio. Sinds September 2018 ben ik lector aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, waarbij ik psychologische en seksuologische vakken geef (25%). 

 

Lid van:

    

Praktisch

Bij Therapiehuis Vivolinio werken we in de volgende 3 fases:

 

1. Vóór het eerste gesprek

Afbeelding1.png

Bij het maken van een afspraak zal gevraagd worden 2 korte vragenlijsten in te vullen (nl. ‘bezorgdheden vragenlijst’ en ‘vorige hulpverlening’). Deze worden u via mail bezorgd.

Deze dienen als leidraad voor het eerste gesprek. Dit geeft ons een zicht op wat er bij u zoal leeft aan bezorgdheden. Zo kunnen we sneller tot de essentie komen en kan er snel gefocust worden op uw noden.


2. Het eerste gesprek (‘Intakegesprek’)       

icon2.png

Een eerste gesprek is voornamelijk een verkennend gesprek. Er wordt ruimte gecreëerd om te luisteren naar uw zorgen. Hierbij trachten we samen te ontdekken of gesprekstherapie kan helpen en welke doelen we kunnen vooropstellen.

Op het einde van het eerste gesprek wordt in samenspraak beslist of verdere therapie nuttig kan zijn. Hierbij kan besloten worden om door te verwijzen indien dit meer opportuun lijkt.          


3. Vervolg van de therapie

icon3.png

 

Het aantal sessies en de frequentie van deze sessies wordt steevast in samenspraak beslist. Deze parameters zijn afhankelijk van verschillende factoren, waardoor deze onmogelijk op voorhand te bepalen is. 

 

Tarieven

Individueel gesprek van 60 minuten: €65

Relatie- en/of gezinstherapie van 60 minuten: €75

Indien na het eerste gesprek besloten wordt vervolgafspraken in te plannen, wordt er een eenmalige dossier kost aangerekend van €15. Deze wordt bijgevolg betaald op het einde van de eerste sessie.

Gesprekken bij klinisch psychologen/seksuologen worden voorlopig niet terugbetaald door de ziekenfondsen. Enkele mutualiteiten voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor neemt u best contact op met uw mutualiteit voor meer informatie.

Beroepsgerelateerde problematieken kunnen aan de werkgever worden gefactureerd, een gesprek bedraagt dan €80 (individueel) of €90 (meerdere personen samen). 


Annulatie-voorwaarden

Bij het maken van uw afspraak stemt u automatisch in met de annulatie-voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Indien u belet bent voor uw afspraak, gelieve 48u (= 2 werkdagen) te verwittigen via mail of sms (info@vivolinio.com, 0499/36.25.24).
            Bv. U heeft een afspraak op maandag om 10u, dan dient U ten laatste voorafgaande
            vrijdag om 10u uw afspraak via mail/sms te annuleren.
            Heeft U een afspraak op vrijdag om 14u, dan dient U ten laatste voorafgaande woensdag
            om 14u uw afspraak via mail/sms te annuleren

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, ben ik genoodzaakt de consultatie in rekening te brengen. 

Bij annulatie binnen de 48u voorafgaand aan de afspraak wordt de helft van de consultatie aangerekend (€35 (indiv.) / €35 (koppel), bij facturatie +€15).

Een consultatie die minder dan 24u op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht (€65 (indiv.) / €75 (koppel), bij facturatie +€15).

Wanneer u een doktersbriefje kan voorleggen kan -wegens overmacht- afgezien worden van de annulatie vergoeding.

Bedankt voor uw begrip. 

Maak een afspraak

Naam *
Naam

Bereikbaarheid

Tip: Klik op het icoontje om Google Maps automatisch te openen.
Deze toont u de mogelijkheden via auto, fiets of openbaar vervoer.
Er is gratis parkeergelegenheid in de buurt. 

 
Ingang voor consultaties: Krijzeltand 2A, 9051 Sint-Denijs-Westrem